De Marketen in Cryptos activa raamwerk staat Circle’s Euro Coin en andere digitale activa in de weg. Beleidsmakers moeten het voorstel herzien. Het digitale activa landschap in de Europese Unie evolueert vooruitlopend op de doorgang van de Market in Crypto-activa (MiCA) regelgevingskader dat tot doel heeft duidelijkheid te scheppen over de regelgeving rond crypto-activa. Hoewel…